Indsamlingsregler - ShelterBox DK

INDSAMLINGER TIL SHELTERBOX

Vi får ofte spørgsmål vedr. indsamling af penge til ShelterBox i forbindelse med arrangementer i indkøbscentre, på åben gade og lignende.

Det fremgår af nedenstående uddrag, at indsamling af penge uden for en snæver/’lukket’ kreds (f.eks. i en Rotary klub eller en idrætsforening) skal anmeldes til Indsamlingsnævnet på: www.indsamlingsnaevnet.dk Mindste gebyr (2016) for en indsamlingstilladelse er DKK 1.000, og for en regional gadeindsamling DKK 3.100. Derfor er det oftest urealistisk at indsamle penge på denne måde.

I stedet anbefaler vi, at man kun besvarer forespørgsler fra publikum og herunder udleverer informationsmateriale, hvoraf det bl.a. fremgår, at man kan give et bidrag via www.shelterbox.dk eller foreningens bankkonto, hvis man ønsker det. ShelterBox Danmark har tilladelse til at modtage disse bidrag og er registreret hos Indsamlingsnævnet med ´IN nr.: 01519’.

Der kan også sælges ’badges’ eller andre PR materialer med Rotary og/eller ShelterBox logo.

Oplysning om aktuelt materiale til salg/udlevering kan fås ved henvendelse til formanden for ShelterBox Danmark: Karsten Thuen, mobil: 2016 4204, e-mail: karsten@thuen.com.

 

HVAD SIGER LOVEN?

Indsamlinger, der ikke kræver anmeldelse eller tilladelse

Du behøver ikke at anmelde en indsamling, hvis du samler ind blandt en snæver, velkendt kreds, fx medlemmerne af en forening. Du må også gerne samle brugte ting ind til et loppemarked uden anmeldelse.

Disse typer af indsamlinger kan foretages uden anmeldelse til Indsamlingsnævnet:

  • brugte ting af ringe værdi
  • indsamlinger ved indendørs gudstjenester eller møder
  • indsamling til støtte for politiske partier

Anmeld indsamling

En indsamling skal anmeldes senest to uger inden den sættes i gang. Anmeldelsen skal indsendes til Indsamlingsnævnet. I forbindelse med anmeldelse af en indsamling skal der indbetales et gebyr. Taksterne kan ses på Indsamlingsnævnets hjemmeside.

(Kilde: www.borger.dk)

Gadeindsamling

Gadeindsamling er en indsamling, hvor der rettes personlig henvendelse til befolkningen på åben gade eller andre offentlige steder med opfordringer til at yde bidrag til et forud angivet formål.

(Kilde: www.indsamlingsnaevnet.dk)

 

(Ovenstående oplysninger gives uden ansvar for ShelterBox Danmark.)

Juli 2016

ShelterBox Danmark modtager alle bidrag med tak!

DKK